Sexuálne poruchy u mužov

Poruchy erekcie

Ide o poruchu, pri ktorej muž nemá žiadnu erekciu alebo kvalita erekcie nie je dostatočná na uspokojivý pohlavný styk.

S poruchami erekcie sa počas svojho života stretne väčšina mužov. Príčiny majú buď chorobný, alebo psychologický podklad.

Medzi chorobné príčiny patrí ochorenie srdca, cukrovka a vysoký krvný tlak. Alkohol, fajčenie a ilegálne drogy, ako aj určité druhy liekov môžu tiež spôsobiť poruchy erekcie.

Psychické problémy denného života, vyvolané obavami o prácu, finančnými ťažkosťami či osobnými nesúladmi v partnerskom vzťahu, môžu takisto prispieť k zhoršeniu erekcie.

 

Predčasná ejakulácia

Ide o predčasné vyvrcholenie u muža, ktorého následkom dochádza k neuspokojivému pohlavnému styku u jedného alebo obidvoch partnerov.

Príčiny bývajú často psychické, menovite k nim patria depresívne stavy a zvýšená miera úzkosti.

 

Strata libida

Ide o poruchu, pri ktorej dochádza k strate záujmu o sexuálnu aktivitu. Príčiny môžu súvisieť s depresiou, úzkosťou a niektorými druhmi liekov.

Liečba sexuálnych porúch u muža zahŕňa:

  • psychologické poradenstvo;
  • užívanie liekov na zlepšenie erekcie, prípadne na predĺženie času do ejakulácie;
  • používanie vákuovej pumpy na zlepšenie cirkulácie krvi v penise;
  • aplikáciu injekcií na vyvolanie erekcie priamo do penisu;
  • absolvovanie chirurgického zákroku s implantáciou penilnej protézy do dutého systému penisu.