MUDr. Malek Chanawani, FEBU

Kvalifikovaný a uznávaný konzultant v odbore urológia s viac ako 20 ročnými skúsenosťami a odborným vzdelaním nadobudnutým na prestížnych inštitúciách najmä vo Veľkej Británii.

 

Malek Chanawani je držiteľ európskej atestácie FEBU, ktorú absolvoval v Belgicku a členom európskej urologickej asociácie EAU a Britskej asociácie urologickej chirurgie BAUS.

Lekársku fakultu ukončil v Bratislave v roku 1998, následne sa stal držiteľom špecializácie v odbore urológia v roku 2005. Absolvoval ďalšie vzdelanie v odbore endourológia a mini-invazívna urológia na univerzitnom pracovisku v Leicestri, Veľká Británia. 

 

Pôsobil na prestížnych pracoviskách vo Veľkej Británii od roku 2007-2021.


Má niekoľko publikácii v British journal of Urology a British journal of medical and surgical urology. Aktívne prezentoval na národných aj medzinárodných kongresoch v Británii a európskom kontinente.

 

Participuje na aktivitách zameraných na zlepšenie kvality poskytovaných služieb a na stretnutiach zameraných na klinický rizikový manažment. Pravidelne prednáša pre študentov a rezidentov.

 

Je efektívny tímový hráč, ktorý ponúka dôležitú schopnosť myslieť kriticky a riešiť komplexné problémy.

 

Medzi jeho záľuby patrí cyklistika, čítanie a stolný tenis. Je ženatý a má dve deti.