Terapia rázovými vlnami na erektilnú dysfunkciu a omladenie penisu

 

Liečba rázovými vlnami je najnovšou liečebnou modalitou pre pacientov trpiacich erektilnou dysfunkciou a je to jedna z mála možností liečby, ktorá zlepšuje prirodzenú erekciu a môže potenciálne omladiť erekčný mechanizmus.

Okrem toho má terapia rázovou vlnou nasledujúce výhody:

  • Neinvazívne ošetrenie v trvaní 20 minút v ošetrovni
  • Nevyžadujú sa žiadne lieky
  • Menej komplikácií ako iné spôsoby liečby
  • Významný klinický prínos sa často prejavil už 6-8 týždňov po liečbe

 

Doterajšie výsledky našich pacientov sú veľmi povzbudivé a podľa nášho názoru táto možnosť liečby úplne mení prostredie manažmentu erektilnej dysfunkcie.


Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto novej možnosti liečby, kontaktujte nás, alebo si prečítajte naše často kladené otázky nižšie.

 

 

 

 

Často kladené otázky o terapii rázovou vlnou

 

Ako to funguje?

Terapia rázovými vlnami (Extracorporeal Shock Wave Therapy - ESWT) funguje tak, že do tkaniva sa povrchovo aplikujú intenzívne, krátke energetické vlny, ktoré sa v tkanivách šíria rýchlejšie ako rýchlosť zvuku. Pôvodne sa táto metóda používala na liečbu obličkových kameňov v 70-tych rokoch minulého storočia, známa ako litotripsia. Pomocou akustických rázových vĺn na rozbíjali kamene bez potreby operácie. Lekári čoskoro zistili, že zatiaľ čo pacienti boli liečení na obličkové kamene, hlásili, že iné nesúvisiace zdravotné stavy sa buď zlepšili, alebo úplne zmizli. To viedlo k objavu, že rázové vlny mali liečivý vplyv na bolesť a chronické stavy v pohybovom aparáte. Potom boli vyvinuté zariadenia na liečbu radu poranení tkaniva na všetkých rôznych častiach tela. Dnes je terapia rázovou vlnou široko používaná na liečbu všetkých druhov indikácií od poranení mäkkých tkanív (tendinopatie), cez diabetické vredy na nohách, až po erektilnú dysfunkciu a dokonca aj celulitídu.

Liečba rázovou vlnou iniciuje proflamatórnu odpoveď v tkanive, kde boli rázové vlny aplikované. Telo reaguje zvýšením krvného obehu a metabolizmu v oblasti dopadu, čo následne urýchľuje vlastné hojivé procesy tela.


V špecifickom prípade erektilnej dysfunkcie rázová vlna zlepšuje erekciu prostredníctvom dvoch mechanizmov:

1. Podporuje angiogenézu (vývoj nových krvných ciev) v penise, čo znamená, že prietok krvi do penisu sa zvyšuje a tým sa dosahuje silnejšia erekcia; a

2. Omladenie hladkého svalstva penisu – u väčšiny pacientov trpiacich erektílnou dysfunkciou došlo k poškodeniu hladkého svalstva v ich penisových artériách, čím sa brzdí fungovanie takzvaného venookluzívneho mechanizmu. Ukázalo sa, že terapia rázovými vlnami prinúti telo opraviť hladké svalstvo v penise a tým zlepšiť funkciu veno-okluzívneho mechanizmu.

 

Som kandidátom na terapiu rázovou vlnou?

Teoreticky môže terapia rázovou vlnou pomôcť všetkým pacientom trpiacim erektilnou dysfunkciou a dokonca zlepšiť erekciu u mužov bez problémov, alebo s cieľom zabrániť erektilnej dysfunkcii. Vzhľadom na to, že ide o novú liečebnú modalitu, vedecké dôkazy sa stále zhromažďujú a liečbu odporúčame len pacientom, ktorí skutočne trpia erektilnou dysfunkciou.

Pred použitím tejto terapie sa vždy odporúča úplné diagnostické vyhodnotenie vhodnosti a určnie optimálneho protokolu liečby. 

 

Aké sú očakávané prínosy?

Existuje rastúci počet vedeckých dôkazov, že terapia rázovou vlnou pri erektilnej dysfunkcii môže pomôcť nasledujúcimi spôsobmi:

  • Pacienti s miernou až stredne závažnou erektilnou dysfunkciou, môžu byť schopní znovu získať svoju prirodzenú erekciu a už nepotrebujú, alebo znížia svoju závislosť od liekov.
  • Pacienti so stredne ťažkou až ťažkou erektilnou dysfunkciou, spoliehajúci sa na injekcie alebo inú lokálnu liečbu, môžu byť po liečbe rázovou vlnou viac citliví na liečbu.
  • Liečba rázovou vlnou vo väčšine prípadov zlepší výsledky akejkoľvek inej liečebnej modality.

 

Čo by som mal očakávať počas liečebného sedenia?

Každé ošetrenie trvá približne 20 minút. Keď prídete na kliniku, zdravotná sestra vás zavedie do miestnosti s prístrojom na rázovú vlnu, kde sa vyzlečiete a ľahnete si na ošetrovacie lôžko. Lekár potom aplikuje liečbu pomocou špeciálnej sondy na rôzne časti vášho penisu a perinea. Väčšina pacientov pociťuje počas sedenia veľmi málo nepohodlia alebo bolesti. Ak sa cítite nekonfotne, je dôležité, aby ste o tom informovali svojho ošetrujúceho lekára a intenzita rázovej vlny sa podľa toho upraví.

 

Aký je najlepší priebeh liečby rázovou vlnou?

Bolo navrhnutých niekoľko liečebných protokolov, niektoré trvajú len 4 sedenia a niektoré až 12 sedení. Bohužiaľ, klinické štúdie skúmajúce tieto protokoly sú v mnohých smeroch celkom odlišné (energia aplikovaných rázových vĺn, počet rázových vĺn, počet sedení, trvanie liečby a čas medzi jednotlivými sedeniami a technológia prístrojov na rázovú vlnu).
Zatiaľ čo všetky tieto štúdie preukázali prínos liečby, neexistuje jasný protokol, ktorý by sa vzťahoval na všetkých pacientov. Naše vlastné skúsenosti a doterajšie štúdie naznačujú, že neexistuje univerzálny protokol a počet sedení bude závisieť od závažnosti erektilnej dysfunkcie, prítomnosti komorbidít a odpovede na liečbu. Na našej klinike odporúčame minimálne 6 dvadsaťminútových sedení počas troch týždňov.


Pokiaľ ide o počet impulzov, rozsah by mal byť medzi 3 000 a 5 000 rázovými vlnami na reláciu a existujú dôkazy, že podanie väčšieho množstva rázových vĺn vedie k väčším zlepšeniam. Tiež sa zdá byť prospešné dodávať liečbu na viaceré miesta, aby sa zasiahlo cievne riečisko erekčného mechanizmu.

 

Môžem kúru pravidelne opakovať?

Keďže sa zdá, že metóda má fyziologický účinok na mechanizmus erekcie, zopakovanie liečby po určitom čase sa zdá logické; otázka týkajúca sa možného saturačného efektu však zostáva nezodpovedaná a vyžaduje si ďalšie skúmanie.

 

Sú výsledky trvalé?

Biologické účinky terapie rázovou vlnou sú trvalé a boli preukázané na základnej vedeckej úrovni. Erektilná dysfunkcia však závisí od životného štýlu pacientov a je zvyčajne príznakom základných zdravotných problémov. Pretože erektilná dysfunkcia sa zvyčajne zhoršuje u pacientov s komorbiditami, znamená to, že zlepšenia po liečbe sa môžu časom zvrátiť, ak sa neriešia základné stavy.
Vzhľadom na to, že liečba je relatívne nová, najdlhšie obdobie, počas ktorého boli pacienti po liečbe systematicky sledovaní v rámci klinického skúšania, bolo 12 mesiacov. Výsledky tejto štúdie naznačujú, že prínosy liečby boli zachované po jednom roku od liečby, ale na preskúmanie účinnosti po dlhšom čase sú potrebné ďalšie štúdie.

 

Je samotná liečba rázovou vlnou bolestivá?

Niekedy je liečba trochu bolestivá, ale väčšina ľudí vydrží týchto niekoľko intenzívnych minút bez liekov. Ak pacienti počas liečby pociťujú bolesť, musia to oznámiť ošetrujúcemu lekárovi, pretože existujú určité úpravy, ktoré možno vykonať na zníženie nepohodlia, avšak mierna bolesť počas liečby ukazuje, že rázové vlny majú pozitívny účinok.

 

Bude po ošetrení nejaká bolesť?

Normálne pacienti pociťujú zníženú úroveň bolesti alebo žiadnu bolesť bezprostredne po liečbe, ale mierna a rozptýlená bolesť sa môže objaviť o niekoľko hodín neskôr. Táto tupá bolesť môže trvať asi deň.

 

Čo ak sa po ošetrení objaví bolesť?

Liečba rázovou vlnou spúšťa prozápalovú odpoveď v tkanive, ktoré je liečené. V prípade potreby môžu pacienti použiť bežné lieky proti bolesti bez lekárskeho predpisu. V ošetrovanej oblasti nepoužívajte protizápalové lieky ani ľad, pretože obe môžu interferovať so samoliečebnými schopnosťami tela.

 

Čo ak liečba rázovou vlnou nefunguje?

Zvyčajne je odpoveď na liečbu rázovou vlnou dobrá, môže však trvať niekoľko mesiacov, kým sa dosiahne maximálny účinok. Ak po 3-4 mesiacoch pacient stále nezaznamená výrazné zlepšenie, bude potrebné zvážiť iné spôsoby liečby.