CENNÍK SÚKROMNÝCH ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV

nad rámec zdravotného poistenia

Ročný poplatok za vedenie elektronickej zdravotnej dokumentácie 90 €
Konzultácia samoplatca (a pacienti ZP Dôvera) 250 €
Flexibilná cystoskopia 100 €
Odstránenie genitálnych lézií 150 €
Transperineálna biopsia 500 €
Biopsia močového mechúra 200 €
Aplikácia botoxu do močového mechúra 800 €
Vazektómia 800 €
Dilatácia uretry u muža 400 €
Kalibrácia uretry u ženy 200 €
Obriezka 750 €
Plastika uzdičky 300 €
Rezum 3.000 €
Echolaser 3.000 €
Výmena katétra nadštandard - materiál 30 €
Vyšetrenie na pohlavné prenosné ochorenia na vlastnú žiadosť 180 €
Vyšetrenie na erektilnú poruchu na vlastnú žiadosť 230 €
Rázové vlny pri liečbe erektilnej dysfunkcie 1.000 €
Masáž prostaty 40 €
Vyšetrenie mimo ordinačných hodín 250 €
Podanie lokálnej anestézy alebo Entonox 60 €
Analgosedácia pri invazívnom výkone 500 €