Najčastejšie onkologické diagnózy

 

 

Rakovina obličky

Ide o ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým vyššie vekové skupiny (nad 60 rokov). Ak sa zachytí v skorom štádiu, pacient sa môže úplne vyliečiť. Pokiaľ sa však ochorenie dostane mimo obličky, veľakrát sa stáva, že ochorenie sa nedá vyliečiť.

V raných štádiách prebieha nádorové ochorenie obličky bežne bezpríznakovo. Ako ochorenie postupuje, začínajú sa objavovať tieto príznaky:

 • krv v moči;
 • pretrvávajúca bolesť v oblasti obličky pod hrudným košom;
 • opuch alebo hmatateľná hrčka cez bok, prípadne cez prednú brušnú stenu.

 

Rizikovými faktormi vzniku ochorenia sú:

 • obezita;
 • fajčenie;
 • vysoký krvný tlak;
 • výskyt rakoviny obličky v rodinnej anamnéze;
 • genetické poruchy;
 • pacient na dialýze.

 

Liečba
Liečebné metódy závisia od veľkosti nádoru a rozsahu ochorenia. Niekedy je potrebná tiež imunomodulačná liečba pod vedením onkológa. Základným pilierom liečby je:
chirurgické odstránenie obličky alebo časti obličky postihnutej ochorením;
kryoterapia alebo ablácia rádiofrekvenčnými vlnami, ktoré k zničeniu nádorových buniek využívajú zmrazenie či vytvorené teplo;
embolizácia (odstavenie krvného zásobenia do obličky) používaná najmä u vysokorizikových pacientov, pre ktorých nie sú vhodné iné formy liečby.

Prognóza
Ďalší vývoj ochorenia ovplyvňuje jeho štádium, ale vo všeobecnosti platí, že 5 z 10 pacientov prežíva 10 a viac rokov.
 

Rakovina semenníka

Toto onkologické ochorenie sa vyskytuje síce zriedkavo, ale najčastejšie postihuje mladých mužov vo veku 15 – 49 rokov.

Rakovina semenníka sa prejavuje týmito príznakmi:

 • nebolestivé zväčšenie semenníka;
 • zmena konzistencie semenníka alebo tvrdosť;
 • pocit tupej bolesti semenníka;
 • pocit nešpecifickej tažoby v oblasti mieška.

 

Typy rakoviny semenníka sa delia na dve základné skupiny:

 • seminómy;
 • neseminomatózne nádory, a to sú najmä teratómy, embryonálne karcinómy, choriokarcinómy a nádory žĺtkového vaku.

 

Menej častými nádormi sú:

 • nádory z Leydigových buniek 1 – 3 %;
 • nádory zo Sertoliho buniek, menej ako 1 %.

 

Liečba
Prvým cieľom liečby je odstrániť postihnutý semenník. Podľa histologického typu nádoru a rozsahu ochorenia sa určí ďalší postup, ktorý môže zahŕňať rádioterapiu alebo chemoterapiu. Niekedy pri nízkorizikových nádoroch stačí len sledovanie. V prípade rozsiahlejšieho charakteru ochorenia je potrebné odstrániť lymfatické uzliny zo zadnej časti brušnej dutiny. Tento výkon sa nazýva RPLND, robí sa na vysoko špecializovaných pracoviskách a môže spôsobiť poruchy ejakulácie.

Chirurgické odstránenie semenníka
Výkon, ktorý je prevedený v ľahkej celkovej anestézii. Šikmý rez sa prevedie v oblasti slabiny a následne sa semenník odseparuje z mieška, vytiahne sa do operačnej rany a napokon sa chirurgicky odstráni. Pred výkonom si môžete zvoliť zavedenie náhrady semenníka do mieška vo forme silikónovej protézy.

Spermobanka
Liečba môže spôsobiť infertilitu, a to hlavne pri ožiarení alebo chemoterapii, resp. ak sa robí rozsiahlejší výkon nazývaný RPLND. Riziko je okolo 50 %, pokiaľ je druhý semenník zdravý. Z toho dôvodu je nutné zvážiť zamrazenie spermií do spermobanky.

Pre podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať a objednajte sa na konzultáciu.
 

Rakovina prostaty

Rakovina prostaty je najrozšírenejším onkologickým ochorením v mužskej populácii. Zvyčajne sa vyvíja pomaly a niekedy trvá niekoľko rokov, kým sa dostavia klinické príznaky.

Prvými možnými príznakmi choroby sú:

 • časté močenie;
 • časté nutkanie na močenie;
 • pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra.
 • Tieto príznaky sú taktiež typické pre nezhubné zväčšenie prostaty.

 

Čo je prostata?
Prostata je malá žľaza, ktorá sa nachádza v panve a obopína počiatočnú časť močovej trubice. Jej hlavnou funkciou je produkovať hustú bielu tekutinu, potrebnú k tvorbe ejakulátu.

Príčiny vzniku rakoviny prostaty
Presná príčina nie je celkom jasná. Medzi rizikové faktory rozvoja karcinómu prostaty patrí výskyt rakoviny prostaty v rodine (brat, otec) a podľa niektorých štúdií aj obezita.

Rakovina prostaty je častejšia u mužov afrokaribského pôvodu a menej častá je u mužov ázijského pôvodu. Príčiny nie sú známe.

Diagnostika
Na stanovenie diagnózy sa vykonávajú tieto vyšetrenia:

 • PSA marker – rutinné vyšetrenie z krvi, neraz však nespoľahlivé, pretože zvýšené krvné hladiny enzýmu PSA (prostate specific antigen) môžu značiť akékoľvek poškodenie prostaty, a to i nezhubné (presné určenie diagnózy bude pravdepodobne vyžadovať MRI prostaty a biopsiu);
 • digitálne rektálne vyšetrenie alebo vyšetrenie prostaty cez konečník;
 • MRI prostaty;
 • biopsia či odobratie vzoriek z prostaty na histologické vyšetrenie.

 

Liečba
Pre väčšinu mužov nie je okamžitá liečba nutná. Keď sa ochorenie zachytí v skorých štádiách, stačí jeho vývoj len sledovať. K liečebným metódam patrí:

 • chirurgické odstránenie prostaty laparoskopicky alebo pomocou robota;
 • rádioterapia či liečba žiarením, často podávaná v kombinácii s hormonálnymi injekciami;
 • brachyterapia alebo implantácia rádioaktívnych častíc do prostaty;
 • experimentálne spôsoby liečby – HIFU (liečba vysokofrekvenčnými ultrazvukovými vlnami) a kryoterapia (liečba mrazením).

 

Všetky spôsoby liečby majú vedľajšie účinky, zahŕňajúce poruchy erekcie, problémy s močením a únikom moču.

Život s rakovinou prostaty
Keďže ochorenie sa mnohokrát vyvíja pomalým tempom, pacient môže žiť s diagnózou dlhé roky bez toho, aby vyžadoval akúkoľvek liečbu. Diagnóza má určite dopad na kvalitu života. Môže vyvolať úzkosť a depresie. Pokiaľ sa chcete o Vašej diagnóze porozprávať alebo poradiť, sme Vám k dispozícii.
 

 

Rakovina močového mechúra

Jedným z prvých a najhlavnejších príznakov tohto onkologického ochorenia je prítomnosť krvi v moči, odborne označovaná ako hematúria. Medzi ďalšie, no menej frekventované symptómy patria: časté močenie, nutkanie na močenie, pálenie pri močení.

Keď sa ochorenie rozšíri, môže spôsobiť kachexiu (stratu hmotnosti), bolesti v kostiach – najmä panvové bolesti a opuchy dolných končatín.

Existuje niekoľko príčin vzniku rakoviny močového mechúra. Najvýznamnejším rizikovým faktorom je fajčenie a práca v chemickom priemysle, hlavne so syntetickými farbivami, plastmi, textíliami a inými látkami. Ďalším rizikovým faktorom môže byť predchádzajúce ožarovanie malej panvy z dôvodu iného nádorového ochorenia, napríklad rakoviny čreva. Dlhodobá drenáž močového mechúra katétrom patrí takisto k rizikovým faktorom, rovnako tiež opakované infekcie močových ciest a schistosomiáza, čo je raritné parazitné ochorenie a u nás sa nevyskytuje.

Diagnostika ochorenia vychádza predovšetkým z cystoskopie, pri ktorej sa cez močovú rúru zavádza malá kamera, aby sa zistila prítomnosť nádoru. Vyšetrenie sa vykonáva prevažne v lokálnej anestézii. Nie je vylúčené, že pacient bude potrebovať CT alebo MR vyšetrenie, prípadne obidve vyšetrenia na určenie rozsahu ochorenia.

V rámci liečby je v prvom rade potrebné odstrániť nádorovú masu z močového mechúra. Táto procedúra sa nazýva TURBT. V celkovej anestézii sa cez močovú trubicu zavedie kamera do močového mechúra a pomocou elektrickej slučky sa odstráni nádor. Tkanivo sa odošle na histologické vyšetrenie a podľa výsledku sa určí ďalší postup. Voľba nasledujúcej liečby závisí od štádia ochorenia. Môže zahŕňať chemoterapiu, ožarovanie, ale aj kompletné odstránenie močového mechúra.